Maksāšanas metodes

 • Maksājums ar bankas
  karti

 • Bankas pārskaitījums

 • Samaksa pēc saņemšanas

Kā mainīt pasūtījumu, ja tas jau ir noformēts

 1. Zvaniet pa tālruni

  +371 285-18-428

  un nosauciet pasūtījuma numuru

 2. Rakstiet e-pastu uz

  info@varmats.lv,

  kurā norādiet pasūtījuma numuru

 3. Uzrakstiet on-line čatā

  un norādiet pasūtījuma numuru

  draudzīgam menedžerim

Garantijas nosacījumi
Noslēdzot attālinātu līgumu, t.i., veicot pirkumu internetveikalā varmats.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji attiekties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Jums ir tiesības izmantot preci tik daudz, cik tas nepieciešams preces pārbaudei. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām. Jūs varat atdot atpakaļ preci, piegādājot to darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00, adrese: Stopiņu iela 32A, Riga, LV-1035, Latvija.

Sūdzību un strīdu ārpustiesas izskatīšanas kārtība
Sūdzību par preces pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@varmats.lv vai rakstiskā veidā, nosūtot uz adresi: Stopiņu iela 32A, Riga, LV-1035, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbilde pienāks uz sūdzībā norādīto adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu, un Jūs nepiekrītat, ka sūdzība ir nepamatota, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos norādītos alternatīvos strīdu risinājumus, iesniedzot preču pārdevējam rakstisku iesniegumu par strīda ārpustiesas izskatīšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- lūgumu un strīda pamatojumu.
Informācija par strīdu ārpustiesas risināšanas iespējām un personām, kas izšķir strīdus ārpustiesas kārtībā:
- Informācija par strīdu risināšanas procesu: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Informācija par personu bāzi, kas risina patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- Informācijas par strīdu risināšanu (SIT): ja radusies problēma ar internetā iegādāto preci, klients var izmantot SIT platformu sūdzības iesniegšanai, kuru izskatīs neatkarīga struktūra, kas nodarbojas ar strīdu risināšanu.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV